جهت برقراری تماس میتوانید یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

تلفن : 07733580079

همراه : 09173728841

آدرس : بوشهر – خیابان شهید مطهری (یاغ زهرا) – خیابان شهید رجایی (آتش نشانی) – کوچه ریحان 2 پلاک 10