طراحی وب سایت فرآیند ایده ها ، زیبایی ، تنظیم و اجرای آنها ، از اصول خاصی برای یک هدف خاص پیروی می کند. طراحی وب سایت یک فرآیند مشابه خلقت است ، با هدف ارائه مطالب در صفحات وب که کار بران می توانند از طریق اینترنت و با کمک یک مرورگر وب دسترسی داشته باشند.

طراحی وب سایت به طور خلاصه به معنای برنامه ریزی ، ایجاد و به روز رسانی است . طراحی وب سایت همچنین شامل معماری اطلاعات ، ساختار وب سایت ، رابط کاربری ، ارگونومی ناوبری ، طرح بندی وب سایت ها ، رنگ ها ، تضاد ، فونت ها تصاویر و همچنین طراحی آیکن ، همه ای عناصر با هم ترکیب می شوند و وب سایت را تشکیل می دهند.